PUBLICATIES

NIOZ DOOPT DOOR THECLA BODEWES SHIPYARDS GEBOUWDE RV WIM WOLFF OP TEXEL

16/02/2024

Op 15 februari is het nieuwe, nationale onderzoekschip, RV Wim Wolff, gedoopt in de haven bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor onder der Zee (NIOZ) op Texel. Het schip, gebouwd door Thecla Bodewes Shipyards, vervangt onderzoekschip RV Navicula na 40 jaar trouwe dienst op de Waddenzee en in de Zeeuwse Delta.

RV Wim Wolff is uitgerust om hoogwaardig marien onderzoek te faciliteren in de Nederlandse wateren, met name de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. Met dit schip zijn Nederlandse kustonderzoekers
verzekerd van een veelzijdig, modern en duurzaam onderzoeksschip voor de komende decennia. De verwachte levensduur van RV Wim Wolff zal meer dan dertig jaar bedragen.

Uniek schip
De RV Wim Wolff is met haar lengte van 37 meter en geringe diepgang van 1 meter een uniek vaartuig. Het schip met aluminium romp en accommodatie is bovendien uitgerust met een scala aan dek equipment dat voor verschillende onderzoekdoeleinden kan worden ingezet. Specifiek voor het onderzoek in het waddengebied heeft de RV Wim Wolff de mogelijkheid om eenvoudig te kunnen droogvallen voor langere periodes, waarbij de accu’s het schip voorzien van de benodigde energie.

Minimaal energieverbruik en uitstoot
Door gebruik te maken van een duurzaam dieselelektrisch voortstuwingssysteem in combinatie met een geavanceerd accupakket, heeft RV Wim Wolff een minimaal energieverbruik en minimale uitstoot. In tegenstelling tot vergelijkbare schepen vaart de RV Wim Wolff op een niet-fossiele brandstof en is daarmee uitermate duurzaam. RV Wim Wolff gebruikt als brandstof voor de generatorsets Hydrotreated Vegetable Oils, oftewel HVO. Deze 100% synthetische brandstof is gemaakt van bioproducten en geschikt voor dieselmotoren. De gecombineerde energiebesparende oplossingen, in vergelijking met een geavanceerd dieselelektrisch voortstuwingssysteem, houden rekening met het milieu en resulteren in duurzame besparingen voor de afdeling National Marine Facilities van het NIOZ die het schip beheert.

Modulair energieconcept voor de toekomst
Nu scheepsbrandstoffen snel evolueren naar schonere typen, waardoor de CO2-uitstoot nog verder wordt beperkt, kunnen energievoorzieningen binnen de levenscyclus voor RV Wim Wolff meerdere keren verouderd raken. Thecla Bodewes Shipyards ontwikkelde daarom een modulair energieconcept, met een voortstuwing die onafhankelijk is van het type brandstof. Dit maakt het gebruik van alternatieve energiesystemen mogelijk, zonder dat er een grote scheepsconversie nodig is. Het schip is zonder ingrijpende verbouwingen aan te passen aan nieuwe technologieën en energiebronnen, zoals bijvoorbeeld waterstof of methanol, waardoor RV Wim Wolff is voorbereid op een emissieloze toekomst.

Minder geluid en trillingen
Tijdens de intensieve ontwerpfase van het schip is veel aandacht besteed aan het wegnemen van scheepsgeluiden in het water voor een minimale verstoring van het mariene milieu. Door het evenwicht tussen het optimale schroef- en motortoerental, worden het geluid en de trillingen van de schroef merkbaar verminderd. Dit draagt tevens bij aan de kwaliteit van de onderzoeken die aan boord
van RV Wim Wolff kunnen worden gedaan.

New Research Fleet
Het schip is het tweede van drie uit de nieuwe onderzoeksvloot voor het Nederlandse kust-, zee- en oceaanonderzoek. In 2022 werd al het ‘assistentie-vaartuig’ RV Adriaen Coenen in gebruik genomen. In 2023 is gestart met de bouw van de RV Anna Weber-van Bosse, het nieuwe schip voor onderzoek op open zee en op de oceanen, dat eind ’25 de RV Pelagia zal vervangen. De Nederlandse onderzoekvloot wordt beheerd door de afdeling National Marine Facilities (NMF) van het NIOZ, onderdeel van de Institutenorganisatie van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 

Thecla Bodewes Shipyards
Thecla Bodewes Shipyards, met de hoofdvestiging in Kampen, is een familiebedrijf in de zevende generatie met een gecombineerde ervaring in scheepsbouw van meer dan driehonderd jaar. De focus van de scheepswerf ligt op het leveren van toekomstbestendige “groene” vaartuigen, die met behulp van innovatieve duurzame oplossingen streven naar een emissievrije scheepvaart. Met een portefeuille van meer dan tweehonderd gerealiseerde schepen, waarvan twintig dieselelektrisch, LNGelektrisch of waterstof-elektrisch, en meer dan vijftien jaar ervaring met dieselelektrische voortstuwingssystemen, heeft de scheepswerf aantoonbare capaciteiten om de schepen op tijd en volgens de hoogste normen te leveren. Thecla Bodewes Shipyards bouwt zuinige multifunctionele droge lading schepen, moderne baggerschepen, sleepboten en duwboten voor ondiep water en schepen voor speciale doeleinden.

Bron: