NIEUWBOUW

TB Shipyards is gespecialiseerd in de nieuwbouw van duwboten, zeegaande kruiplijncoasters, passagiers schepen en lichtgewicht binnenvaartschepen.

Van concept tot constructie, van design tot detail: TB Shipyards werkt met specialisten die oog hebben voor detail en graag een stapje extra doen voor de klant. Gezamenlijk met de klant wordt gekeken naar de mogelijkheden om zo tot een optimaal aanbod te komen.

TB Shipyards staat bekend om haar innovatie en is voortdurend op zoek naar perfectie. Stabiliteit, snelheid, energie-reductie en duurzaamheid zijn de belangrijkste doelstellingen.

ZEEVAART

TB Shipyards en schepen voor de zeevaart
Coasters zijn kleine zeehandelsschepen die wereldwijd varen. Vanwege de beperkte certificering mogen de coasters niet verder dan 35 zeemijl uit de kust varen. Een van de coasters die TB Shipyards heeft gebouwd is de kruiplijncoaster ‘Reest’. Deze coaster is geschikt voor het vervoer van bulkgoederen, palletgoederen en staalrollen. Deze coaster mag ook gevaarlijke stoffen vervoeren, doordat het laadruim van deze zgn. Kaapcoaster is voorzien van ruimventilatie en een CO² blusinstallatie.
Speciaal voor het vervoer van staalrollen is de Kaapcoaster voorzien van een versterkte tanktop in het laadruim. Een ander voordeel is dat de bodem van de Kaapcoaster versterkt is, zo is het mogelijk om met de Kaapcoaster droog te vallen. Wanneer er handel wordt gedreven met Engeland is dit zeker een pré. Door de lage kruiplijn van 7,60 meter boven basis is het mogelijk om de belangrijkste West-Europese vaarwegen, waaronder de Rijn en haar zijrivieren en het Rijn-Herne kanaal te bevaren.

Voordelen van een Kaapcoaster zijn:
 • Lichtgewicht;
 • Maximaal laadvermogen op waterstand;
 • Innovatief ontwerp.

WATER INJECTION DREDGER

Techniek
Waterinjectie baggeren is een hydrodynamische baggertechniek. In plaats van op mechanische wijze grond afvoeren van A naar B, is deze techniek gebaseerd op het injecteren van grote hoeveelheden water in de bodem, waardoor een "gefluïdiseerde bodemlaag" ontstaat. Dit sediment wordt vervolgens door de zwaartekracht naar diepere delen getransporteerd of door natuurlijke stroom verder stroomafwaarts gevoerd. Het voordeel van een waterinjectie baggerschip is dat het meer wendbaar en dus sneller is dan een sleephopperzuiger. Daarom wordt het vaak gebruikt in havens met veel verkeer, zoals de ferry terminals langs het Kanaal, waar de ligtijd tussen vaartuigen minimaal is. Als het water injectie baggerschip werkt als een stand-alone unit, is dit een kostenbesparende manier om de bodem over korte afstanden te verplaatsen. Het ecologische voordeel is dat het sediment dicht bij de oorspronkelijke omgeving blijft en dat de CO²-footprint per m3 baggerspecie minder is dan bij andere baggertechnieken.
Multi-purpose
In korte tijd en met weinig inspanning kan dit schip worden aangepast, zodat hij voor verschillende taken inzetbaar is. Haar takenlijst omvat de opmetingen van de bodem met een sweep bar, waterinjectie in de bodem en ploegen. Dit schip heeft een aantal kenmerken die haar laten excelleren in termen van productiviteit en veelzijdigheid. Ze is ook het enige waterinjectie baggerschip dat kan werken op diepten tot 30 meter.

Voordelen van de WID zijn:
 • Lage CO² footprint;
 • Makkelijk aan te passen voor verschillende taken;
 • Kostenbesparend;


SPECIALE PROJECTEN

RONDVAARTBOTEN

Een van de rondvaartboten die TB Shipyards bouwde, vaart op de Seine in Parijs, genaamd ‘Paris Etoile’. Het schip is zeer stabiel en haalt, bij veel stroming, een zeer hoge snelheid. Een bijkomend voordeel is dat het schip 30% zuiniger is.

TB Shipyards is innovatief en denkt mee met de klant. Zij biedt toegevoegde waarde door een goede balans te zoeken tussen scheepsontwerp, constructie, techniek en (af)bouw. Voor de ‘Paris Etoile’ is in samenwerking met een kennisinstelling een aandrijfsysteem ontwikkeld, waardoor het schip ook met laag water een hoge snelheid kan bereiken.

Voor Rederij Lovers in Amsterdam heeft TB Shipyards een zgn. ‘groene’ rondvaartboot ontwikkeld. De rondvaarboot is minder milieubelastend doordat de ronvaartboot aangedreven wordt door waterstof. Bijkomend voordeel is dat de rondvaartboot geruisloos is, waardoor de passagiers zonder motorlawaai kunnen genieten.

In 2016 heeft TB Shipyards 6 rondvaartboten gebouwd voor de Chinese markt. Ook heeft zij een voormalig beurtvaartschip omgebouwd tot rondvaartboot waarmee het Koningspaar tijdens Koningsdag 2016 een rondvaart maakte in de Zwolse grachten. TB Shipyards bekijkt de mogelijkheden per land en gaat uit van de wensen van de klant.

Zo biedt TB Shipyards een passend aanbod op wereldwijdniveau.

Voordelen van innovatieve passagiersschepen zijn:
 • Hoge snelheid ook bij veel stroming of bij laag water;
 • Extreem zuinig;
 • Minder milieubelastend;
 • Duurzaam.

DUWBOTEN

TB Shipyards heeft door de jaren heen veel ervaringen opgedaan op het gebied van duwboten over de hele wereld. TB Shipyards is op dit gebied voornamelijk actief op de Zuid-Amerikaanse markt. In het verleden heeft TB Shipyards voor een klant in Zuid-Amerika verschillende duwboten gerealiseerd.

De duwboot fungeert als aandrijving voor één of meerdere stalen duwbakken en kenmerkt zich door de grote kracht. De kennis en kunde van TB Shipyards wordt ingezet om op dit terrein innovatief te zijn. De hypermoderne hydraulische koppeling is één van de innovaties van TB Shipyards. Deze techniek zorgt voor een aanmerkelijk hogere productie, dat zich vertaald in een aanzienlijke kostenbesparing. TB Shipyards levert duwboten in alle klasses en voldoen aan de geldende veiligheidseisen.

Voordelen van duwboten van TB Shipyards zijn:
 • Kostenbesparend;
 • Grote krachtpatser;
 • Voorzien van alle veiligheidscertificaten.

BINNENVAARTSCHEPEN

BINNENVAARTSCHEPEN VOOR DROGE LADING

Binnenvaartschepen voor droge lading, of droge vrachtschepen, worden ingezet voor het vervoer van grote hoeveelheden los gestorte goederen zoals grind, kolen en gerst. Daarnaast kunnen de binnenvaartschepen ook ingezet worden om grondstoffen voor de industrie te vervoeren, zoals ijzer en hout.

Voordelen van het langsspantensysteem van de droge lading vrachtschepen zijn:
 • Lichtgewicht;
 • Maximaal laadvermogen op waterniveau;
 • Innovatief ontwerp.

BINNENVAART TANKERS

In de binnenvaart wordt de tanker ingezet voor het vervoer van chemische of vloeibare stoffen. Hiervoor gelden specifieke veiligheidseisen. TB Shipyards gebruikt uitsluitend hooggekwalificeerde producten, zo wordt er gewerkt met Westeuropees gewalst staal. De legering van dit staal is kwalitatief beter en oersterk.

Vanzelfsprekend worden de binnenvaartschepen volgens de veiligheidsnorm gebouwd en bij oplevering voorzien van alle veiligheidscertificaten. Op het gebied van duurzaamheid is TB Shipyards innovatief; zij ontwikkelt steeds nieuwe technologieën om schepen duurzamer te laten varen.

Voordelen van het langsspantensysteem met geoptimaliseerde spantafstand zijn:
 • Lichtgewicht;
 • Maximaal laadvermogen op waterstand;
 • Innovatief ontwerp;
 • Nederlands vakmanschap.